Διαμερίσματα

 

Καφέ Διαμέρισμα

Τρίχωρο 90m² (4-6 άτομα).
 

 

Μπλέ Διαμέρισμα

Δίχωρο 70 μ² (2-5 άτομα)
 

 

Πράσινο Διαμέρισμα

Δίχωρο 70 μ² (2-5 άτομα)